Žádost o registraci vkladatele letištního podkladu NOTAMů
Jméno žadatele:
..................................................................................................................
Login do AisView:
..................................................................................................................
Žádám tímto o přidělení oprávnění k vkládání letištních podkladů NOTAMů pro letiště .
V tomto okamžiku není v systému AisView žádný uživatel s tímto oprávněním..
V ....................................................... dne .......................................................
...............................................................................
podpis a razítko oprávněné osoby za letiště